Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkûmunun Son Günü ya da Julius Fučik’in Darağacından Notlar’ı Türkiye’de bilinen eserlerdir. Aynı zamanda siyasal nedenlerle verilen idam cezalarının sarsıcı etkisi toplumun belleğinde ve siyasal hayatımızda hala canlıdır. 1984’e kadar infazlara devam edilmiştir....

Araba Sevdası, Recaizade Mahmud Ekrem’in sosyal sınıfının yaşayış ve düşüncesinin ideolojik, varoluşsal, psikolojik yönlerini başarıyla yansıtan bir romandır....

Ziya Gökalp’in milliyetçilik düşüncesinin oluşmasında Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya savaşlarında aldığı ağır yenilgiler neticesinde siyasi, askeri, dini ve ekonomik sorunların ortaya çıkardığı çöküş süreci yer almıştır....

Bir yanda Doğu geleneğini ruhunu tüm haşmetiyle benliğinde taşıyan Ali diğer yanda Avrupa’nın ışıltısına ve kültürüne sımsıkı bağlarla tutunan Nino......

İlk kitap olan Swannların Tarafı’nda, Kayıp Zamanın İzinde’nin tümünde geçen temalar tanıtılmaktadır ve anlatıcının Paris ve Combray’de geçen çocukluğu, en unutulmaz şekliyle, annesinin iyi geceler öpücüğünün çağrışımıyla anılmaktadır....

Emily Brontë’nin bir başyapıt olan tek romanı Uğultulu Tepeler aşk üzerine yazılmış en nadide eserlerden bir tanesidir....

19. yüzyılın son çeyreğiyle 20. yüzyılın ilk çeyreği arasındaki o kısa dönem, “çalkantı”, “değişim” dendiğinde Dünya tarihinin en önemli dönemlerinden biridir desek herhalde abartmış olmayız....

İki düşman ailenin iki umutsuz aşığıydı Romeo ve Juliet. Nefret tohumlarından filizlenen aşkları ikisinin de sonunu getirecekti....

Hindistan’daki bir tapınakta bulunan ve bilgili bir rahibin yardımıyla şifreleri çözülen kutsal tabletler, son yıllarda insanların ilgisini giderek daha çok çeken Kayıp Kıta Mu’nun varlığına işaret ediyor....

Jules Gabriel Verne, 8 Şubat 1828’de Fransa’nın Nantes şehrinde doğmuştur. Verne, 19. yüzyılın en büyük yazarlarındandır....

Kavgam – Tam Metin & Adolf Hitler
Uncategorized / Haziran 16, 2022

Hatırlamak, hayatta kalanlara güç, ölenlere miras, ailelerine de rahatlık verir. Ancak bunun da ötesinde Holokost’un nedenlerini, ilerleyişini ve sonuçlarını hatırlamak, soykırım olgusunu daha iyi kavramamızı ve ırksal çatışmanın tehlikelerine karşı daha duyarlı bir hale getirir. 1920’li yılların ortalarına değin Alman ulusal siyasetinde bir lider pozisyonundan ziyade odak noktasına aldığı propaganda ...

Macbeth & William Shakespeare
Uncategorized / Haziran 16, 2022

Yiğitlerin gözdesi olarak tanımlanan Macbeth, Norveç ordusunun isyanını bastırıp ülkesine dönerken yolda kendisini ‘Kral’ diye selamlayan üç cadıyla arasında geçen diyalogu eşine anlatır. Gelecekten haber veren cadıların söylediklerinin bir bir gerçekleşmeye başladığını gören Lady Macbeth, kocasını iktidara taşımak için vicdani değerleri hiçe sayan planlarını uygulamaya koyar. Macbeth, içinde bo...

Kızıl Kahkaha – Bulunmuş Bir El Yazmasından Parçalar & Leonid Nikolayeviç Andreyev
Uncategorized / Haziran 16, 2022

Kızıl Kahkaha, Rusya-Japonya savaşında Rusların hazin yenilgisini izleyen dönemde 1904’te yazılmıştır. Bu savaşta 300 bin kişilik Çarlık ordusu ölü, yaralı ve tutsak olarak 120 bin askerini yitirdi. Kızıl Kahkaha, bir Rus subayının ateşli ve parçalı monologudur, insanın insanlık dışı dehşetinin üstesinden gelen ve deliliğe sığınmaya itilen bir monologdur. Kızıl Kahkaha İçin Andreyev’in ...

Vatan Yahut Silistre & Namık Kemal
Uncategorized / Haziran 16, 2022

SITKI BEY: Abdullah Çavuş, buraya gel! Şu kale uğrunda ölmek elinden gelir mi? ABDULLAH ÇAVUŞ: Ölürüm, kıyamet mi kopar? SITKI BEY: İslam Bey, bu gece, bir yere gidecek. Beraber gidebilir misin? Fakat yüzde doksan dokuz kurşuna dizilmek var. ABDULLAH ÇAVUŞ: Kurşuna dizilirsem, kıyamet mi kopar? Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal’in vatanperverlik ve hürriyet duygularını en iyi yansıttığı eseridir. Eserde, dü...

Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali & Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Uncategorized / Haziran 16, 2022

Ayetleri Allah tarafından, Cebrail aracılığı ile Hz. Muhammed’e vahiyler halinde indirilen Kur’ân-ı Kerim, İslâm âleminin kutsal kitabıdır. Hz. Muhammed’in gerçek bir peygamber olduğunun kanıtı ve en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. 114 sure ve 6666 ayetten oluşan kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de; İslâm dininin hükümleri, ahlâk ve inanç hakkındaki kaideler, Allah’ın varlığı ve birli...

Yeşil Yılan İle Güzel Zambak Masalı & Johann Wolfgang Von Goethe
Uncategorized / Haziran 16, 2022

Yeşil Yılan ile Güzel Zambak Masalı, Johann Wolfgang von Goethe’nin ünlü bir eseridir. 1795 yılında yayınlanan bu masal, sanatsal peri masalının ilksel örneği sayılmaktadır. Bu masal, Goethe tarafından Schiller’in Über die aesthetische Erziehung des Menschen (İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar) adlı eserine yanıt olarak yazılmıştır. Bu mektuplarda insanın özgürlüğü teması tartışılmaktadır...

Büyükannenin Öğrettikleri & Johanna Spyri
Uncategorized / Haziran 16, 2022

Johanna Spyri, ülkemizde daha çok, iki kitaplık ilk romanı Heidi ile bilinir. Spyri eserlerinde, manzaraları betimlemeteki başarısı ve çocukların duygularını, dünyaya nasıl baktığını anlatmaktaki ustalığı ile bilinmektedir. Büyükannenin Öğrettikleri adlı eserinde de bu anlatım ustalığı öne çıkmaktadır. Büyükannenin Öğrettikleri adlı eserinde de bu anlatım ustalığı öne çıkmaktatır. Tüm yaş...

Mukaddes Kitap’ın Yorumu & Isaac Newton
Uncategorized / Haziran 16, 2022

Isaac Newton (1643-1727) bilim tarihinde köşe taşı bilim insanlarından birisidir. 1687 yılında yayımlanan eseri Philosophie Naturalis Principia Mathematica (Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri) ile uçaklarımızı uçuran, arabaların ve günlük hayatta kullandığımız diğer eşyaların yapımında kullanılan klasik mekaniğin temellerini attı. Newton, evrensel çekim kanununu ve kendi adıyla anılan üç meşhur h...

İnsan Ne İle Yaşar? & Lev Nikolayeviç Tolstoy
Uncategorized / Haziran 16, 2022

Lev Tolstoy’un en önemli özelliklerinden biri de kötülüğe zor kullanarak karşı konulmaması gerektiği düşüncesine sahip olmasıdır. Bu düşüncesini şu sözlerle açıklar: “Ateşle ateşi söndürmemek, suyla suyu kurutmamak, kötülükle kötülüğü yok etmemek gerekir.” Ona göre, durum ne olursa olsun, iyilikle karşılık vermek gerekir. Tolstoy, iyiliği ahlakın merkezine koyar. İyiliği kazanmak için Mes...

Mercan Adası & Robert Michael Ballantyne
Uncategorized / Haziran 16, 2022

Robert Michael Ballantyne (1825-1894),İskoç yazar, yaşamı boyunca 100’den fazla kitap yazmıştır.özellikle 1857 yılında ‘’Mercan Adası’’ romanı ile Türkiye’de tanınmaktadır. Genç Kürk Tüccarları (1856) , Mercan Adası (1857), Buz Dünyası (1859), Ungava: Bir Eskimo Diyarının Hikayesi (1857), Fener (1865), Korsan Şehri (1874), ve sayıları yüzü geçen birçok hikayesi bulunmaktadır. En çok bilinen v...