Vatan Yahut Silistre & Namık Kemal

Haziran 16, 2022

SITKI BEY: Abdullah Çavuş, buraya gel! Şu kale uğrunda ölmek elinden gelir mi?

ABDULLAH ÇAVUŞ: Ölürüm, kıyamet mi kopar?

SITKI BEY: İslam Bey, bu gece, bir yere gidecek. Beraber gidebilir misin? Fakat yüzde

doksan dokuz kurşuna dizilmek var.

ABDULLAH ÇAVUŞ: Kurşuna dizilirsem, kıyamet mi kopar?

Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal’in vatanperverlik ve hürriyet duygularını en iyi yansıttığı eseridir. Eserde, düşman işgalinde olan Silistre Kalesi’nin, kahraman Türk ordusu ve bir avuç gönüllü sayesinde nasıl kurtarıldığı anlatılmıştır. Gönüllerinde vatan aşkından başka bir duyguya yer vermeyen Türk halkının, kaleyi müdafaa uğruna yaptıkları, yukarıdaki diyalogdan da anlaşılacağı üzere tarife sığmayacak yüceliktedir. Onlar düşman karşısında sayıca çok azdılar. Ama yüreklerindeki millet sevgisi ve iman, milyonlarca düşmanla baş etmeye yeterdi. İşte Silistre Kalesi’ni böyle savundular…

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.