Kavgam – Tam Metin & Adolf Hitler

Haziran 16, 2022

Hatırlamak, hayatta kalanlara güç, ölenlere miras, ailelerine de rahatlık verir. Ancak bunun da ötesinde Holokost’un nedenlerini, ilerleyişini ve sonuçlarını hatırlamak, soykırım olgusunu daha iyi kavramamızı ve ırksal çatışmanın tehlikelerine karşı daha duyarlı bir hale getirir.

1920’li yılların ortalarına değin Alman ulusal siyasetinde bir lider pozisyonundan ziyade odak noktasına aldığı propaganda üzerine yoğunlaştı. Bu andan itibaren hem parti üyeleri tarafından gördüğü destek hem de parti başkanı olarak sahip olduğu güç sayesinde daha baskın olmaya başladı. Söylemleri bu durumun etkisiyle milliyetçi grupları bir araya getirmeyi arzulayan bir hale büründü. Kavgam, Hitler’in zayıf ve sorunlu Almanya’yı kurtuluşa götürecek kahramanının rolü üzerine bir çalışmadır.

Hitler’in bu metni, yaratmak istediği toplum idealinin erken bir ifade olarak yorumlanmamalı. Hitler burada kendisini bir ideolog olarak sunar ve çoğu durumda vizyonunu gerçekleştirmenin gerektireceği ayrıntılarla boğuşmaz. Sendikalar, medyanın kontrolü, ittifaklar, ideal Alman eğitim sistemi veya frengi gibi konularda daha somut ve keskin bir dil kullanır. Yahudilerin Almanya ve dünyanın geri kalan yerleri için oluşturduğu “tehdit” üzerinde sıkça durur ve Yahudi tehdidine karşı bir “hesaplaşma” içine gireceğinin dökümünü oluşturur.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.